Skip to main content

Starfssvið

Lögmenn Sóknar lögmannsstofu hafa öll víðtæka reynslu af ýmsum sviðum lögfræðinnar. Áhersla er lögð á að verkefni séu unnin af þeim lögmönnum sem hafa mesta sérfræðiþekkingu á hverju sviði, auk þess sem lögmennirnir fara sameiginlega yfir mál eftir þörfum.

Dæmi um starfssvið Sóknar lögmannsstofu eru hér fyrir neðan

 • Almannatryggingaréttur
 • Barnaréttur, þ.á m. barnaverndarmál
 • Eignaréttur og alhliða hagsmunagæsla fyrir landeigendur
 • Erfðaréttur, skjalagerð og skipti á dánarbúum
 • Fasteigna- og leiguréttur
 • Félagaréttur, hlutafélög, einkahlutafélög og önnur félög
 •  Fjarskiptaréttur
 • Fjármögnun og kaupleigusamningar
 • Gerðardómar
 • Greiðsluerfiðleikar, þ.á m. greiðsluaðlögun, greiðslustöðvun, nauðasamningar og gjaldþrot

 

 • Hjúskapar og sambúðarmál
 • Hugverka- og höfundaréttur
 • Innheimtur
 • Íþróttaréttur
 • Kröfuréttur
 • Landbúnaðarréttur
 • Lögræðis- og lögræðissviptingarmál
 • Mannréttindi
 • Málflutningur
 • Neytendavernd og ólögmætir viðskiptahættir
 • Orkuréttur
 • Persónuvernd
 • Sakamál, verjenda- og réttargæslustörf
 • Samkeppnisréttur

 

 

 • Samningaréttur og skjalagerð
 • Skaðabótaréttur
 • Skilnaðar- og sambúðarslitamál
 • Slysamál
 • Skattaréttur
 • Skipulags- og byggingamál
 • Stjórnskipunarréttur/stjórnarskrá
 • Stjórnsýslumál
 • Sveitarstjórnarréttur
 • Umhverfisréttur
 • Útlendingaréttur
 • Vátryggingaréttur
 • Verðbréfamarkaðsréttur
 • Verktakaréttur, verksamningar og útboð
 • Vinnuréttur og vinnumarkaðsmál
 • Öll almenn lögfræðiþjónusta